1. Herre Senior

Træner

Lars Hauge
lars-hauge@hotmail.com
26 21 40 71

Ass. træner

Allan Meldgaard
melle@nal-net.dk
51 96 08 34

2. Herre Senior

Træner

Anders Matthiesen
Andersmatthiesen@live.dk
20 36 16 44

Holdleder

Carsten 'Caki' Rosendahl
carstenrosen1986@gmail.com
60 29 48 35

1. Dame Senior

Træner

Peter Illum
peterillum71@gmail.com
30 11 31 46

Ass. træner

Peter Thagaard
Pthagaard@hotmail.com
20 61 34 90

2. Dame Senior

2. Dame senior Træner

Peter Thorius Ruskjær
peterthorius@hotmail.com
30 22 09 06

Ass. træner

Kristian Hansen Boe
boe2000@gmail.com
40 20 33 94

3. Dame Senior (7 mands)

Holdleder

Christian Kryger
christiankryger@hotmail.com
29 47 51 49

Oldboys - Teleholdet

Holdleder

Lars Neldeborg Larsen
lars_larsen86@hotmail.com

Holdleder

Michael Søborg Hansen
m_soeborg@hotmail.com

Oldboys - Gonggong

Holdleder

Nicolai Bøgedal
nicolaibogedal@live.com
42 71 85 20

Veteraner

Holdleder

Lars Bo Hansen
lbh@agency-spring.com
23 71 76 66

Holdleder

Lars Hansen
biks43@gmail.com
23 31 74 51

Masters

Holdleder

Michael Worre
miewk@dsa-net.dk
Tlf: 66 14 28 64
Mobil: 20 88 58 22