Vision, mål og strategi for Kildemosens Boldklub

Denne skrivelse har til hensigt både at formulere en vision for Kildemosen Boldklub igennem en række målsætninger og samtidig klarlægge klubbens arbejdsstrategi for, hvordan klubben når disse mål.

Klubbens strategi og vision har til formål at skabe en fælles identitet og sikre, at alle i og omkring Kildemosen Boldklub arbejder for de samme mål.

Kildemosen Boldklub forudsætter, at trænere og frivillige i klubben har kendskab til denne skrivelse og er enige i vision og strategi.


 

Vision

 • Vi vil arbejde for, at Kildemosen Boldklub fortsat er en klub, hvor det sociale samvær er i højsæde. Klubben skal være et trygt miljø, fyldt med gode oplevelser og plads til alle.

 • Vi vil tilstræbe, at alle medlemmer føler sig som en del af klubben. Igennem inddragelse og socialt engagement, skal der skabes en fælles identitet, til styrkelse af klubånden.

 • Vi vil være en rummelig klub, hvor der er plads til forskellighed. Der skal i Kildemosen boldklub være plads til både seriøsitet og hygge. Klubben skal således kunne tilbyde fodbold på forskellige niveauer.

 • Vi vil arbejde for fortsat at styrke klubbens renommé, og herigennem udbrede kendskabet til klubben. Dette skal danne base for en fortsat succesfuld rekruttering af nye medlemmer.

 

Mål

Sportslige mål

Klubben har følgende konkrete sportslige mål:

 • At klubbens 1. Herre senior konsoliderer sig som et tophold i Serie 1 med oprykning til Fynsserien. Ved oprykning til Fynsserien stræbes der efter at etablere sig i rækken.

 • At klubbens 2. Herre senior etablerer sig i toppen af Serie 3 med oprykning til Serie 2.

 • At klubbens 1. Kvinde senior etablerer sig i toppen af Fynsserien.

 • At klubbens 2. Kvinde senior etablerer sig i toppen af Serie 1.

 • At trænere og holdledere fra klubbens øvrige hold før hver sæson fastsætter de sportslige ambitioner i samarbejde med bestyrelsen.

 

Sociale mål

Klubben har følgende sociale mål:

 • At fastholde og udvikle den gode klubånd og det sociale liv i klubben.

 • At sikre der er plads til alle og at alle hold og medlemmer tilgodeses.

 • At tilbyde mindst to større sociale arrangementer om året for alle klubben medlemmer.

 

Generelle mål

 • 3-4 herresenior hold.

 • 2-3 kvindesenior hold

 • 3-4 oldboys/veteraner/masters/supermasters

 • Fastholdelse af et stabilt medlemstal.

 • Sund varetagelse af klubbens økonomi

   

Strategi

For at opnå klubbens målsætning er der formuleret en strategi ,som skal fungere som guidelines for bestyrelse og ledere i foreningen. Dette skal ses som et værktøj og en hjælp i de daglige opgaver.

 

Sportslige mål

 • Klubbens bestyrelse skal sikre dygtige og engagerede trænere til klubbens hold. Trænerne skal sikre den generelle sportslige udvikling i de respektive trupper.

 • Klubbens bestyrelses skal før hver sæson, i samarbejde med derespektive trænere, fastsætte en realistisk målsætning for hvert af klubbens hold. Denne målsætning skal naturligvis være i overensstemmelse med klubbens overordnede visioner og målsætninger.

 • Det er essentielt for den sportslige udvikling, at klubben sikre et gensidigt positivt samarbejde mellem klubbens trænere og ledere, på tværs af de forskellige hold.

 • Trænere såvel som bestyrelse skal sammen med klubbens øvrige medlemmer arbejde for opbygningen af en sund træningskultur.

 

 

Sociale mål

 • Det sociale liv og den fælles identitet skal sikres og udvikles igennem sociale arrangementer så som: Fællesspisning, KB-dag, Olympiade, fodboldture samt diverse holdfester.

 • Klubbens medlemmer skal føle sig som en del af KB. Derfor skal det hver måned være muligt for almindelig medlemmer, at få et punkt med på klubbens bestyrelsesmøder. Dette sker igennem henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 • Klubbens bestyrelse og medlemmer skal arbejde for at udbygge de positive rammer vi har i KB. Det betyder, at såvel bestyrelse som trænere og øvrige medlemmer fortsat skal støtte op om:
  Arbejdsdage til forbedring af klubbens faciliteter.
  Arrangementer.
  Klubbens hjemmekampe.
  - Klubbens arbejde ved bl.a. Grøn koncert og Tinderbox for at samle penge til klubben.


Generelle mål

 • Klubben skal fastholde sit medlemsniveau gennem øget profilering af klubben. Denne profilering skal ligge særlig vægt på det sociale samvær, klubbens centrale placering og muligheden for fodbold på forskellige niveauer.

 • Klubbens medlemmer skal sikres de bedst mulige forhold når det gælder: Spillertøj, træningsmaterialer og træningsforhold for derved at sikre fastholdelse af spillere, trænere og holdledere.

 • Klubben vil sikre en god og sund økonomi ved fortsat at holde et skarpt fokus på klubbens økonomiske tilstand gennem regnskaber og budgetlægning.