Kontingentsatser 2021

Kontingent senior      850,-
Kontingent studerende 700,-
Kontingent veteraner 700,-
Nyt medlem studerende 350,-
Nyt medlem senior 425,-
Kontingent passivt medlem 125,-
Administrationsgebyr for dem, der ikke er tilmeldt PBS 25,-

Husk at tilmelde dig til PBS! Er du ikke tilmeldt PBS, vil du blive opkrævet kr. 25,- i administrationsgebyr.

OBS: Kontingentsatserne gælder pr. halvår (bestales 1. marts og 1. september)

VED MANGLENDE BETALING:
7. marts / 7. september eller første træningsaften herefter fås mundtlig advarsel fra bestyrelsen eller trænerne.
14. marts / 14. september eller første hverdag herefter pålægges rykkergebyr 100kr., betales det ikke, spærres man.
1. april / 1. oktober spærring. 

Ved spørgsmål må man henvende sig til kasserer Maria.

Nye spillere skal tilmeldes og betale før, de er spillerberettiget. 

Indmeldelse i KB kan ske her.

Har du skiftet adresse, skal meldes passiv, meldes ud eller lignende, så udfyld vores formular her.