Bestyrelsen

Kasserer

Maria Bøgelund Jørgensen

mariabj123@gmail.com

30565132

- Månedsregnskab og årsregnskab
- Kontingent
- Tutten & huset
- Løbende bogføring
- Udbetaling af godtgørelser

Bestyrelsesmedlem

Pernille "Tiger" Teichert

pernille.teichert@gmail.com

27637437

- Kommunikation
- Indkøb
- Tutten & huset
- Administration

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Nygaard Christensen

rnygaardc@gmail.com

50479850

- Seniorkvindeeafdeling kontaktperson (spillere og trænere)
- Events
- Kommunikation

Bestyrelsesmedlem

Heino Hald Eriksen

hh@kildemosen.dk

61284241

- Administration
- Medlemsregistrering
- Events
- Renovering og opgradering af faciliteter, herunder fondesøgning

Bestyrelsesmedlem

Christian Kryger

christiankryger@hotmail.com

29475149

- Seniorherreafdeling kontaktperson (spillere og trænere)
- Baner & kampe
- Administration
- Sponsorer

1. suppleant

Peter Moresco

petermoresco@gmail.com

60220016

- Kontakt med kommunen ift. lokaler
- 'De gamle' kontaktperson (spillere og trænere)
- VIP og Fedtmulerne
- Fonde

Fungerende suppleant

Emil Petersen

emil.petersen@bilka.dk

28433593

- Tutten & Huset
- Events
- Sponsorer