Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Pernille "Tiger" Teichert

pernille.teichert@gmail.com

27637437

- Kontaktperson seniorafdeling
- Koordinator af frivilligt arbejde
- Sponsorudvalg
- Booking af baner og anlæg
- Samarbejdsudvalg med naboklubberne
- Ansvarlig for KB's eksterne kommunikation
- Tut-udvalg (indkøb, priser, vagtplaner)
- Opsætning af materialer
- Tøjbestilling

Bestyrelsesmedlem

Jacob Jensen

jacobjensen1990@gmail.com

60176295

- Kontaktperson seniorafdeling
- Kontaktperson oldboys
- Baneansvarlig
- Samarbejdsudvalg med naboklubberne
- KB 50års jubilæum (udvalg)
- Kluboffice (tilmelding af hold, flytning af kampe, indmeldelse af nye spillere)
- Tut-udvalg (indkøb, priser, vagtplaner)

Kasserer

Maria Bøgelund Jørgensen

mariabj123@gmail.com

30565132

- Månedsregnskab og årsregnskab
- Opkrævning af kontingent
- Udlevering af nøgler
- Tut-udvalg (indkøb, priser, vagtplaner)
- Løbende bogføring
- Udbetaling af godtgørelser

Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen

jal7673@live.dk

61660090

- Kontaktperson 'de gamle'
- Kontaktperson trænere
- Sponsorudvalg
- Fondesøgning
- Samarbejdsudvalg med naboklubberne
- Ansvarlig for forbedring af anlæg og faciliteter

Bestyrelsesmedlem

Charlotte Kjærbye Wacher

charlotte-wacher@hotmail.com

24407026

- Assistance til kasserer
- Bistå indkøb
- Bistå ved kørselsregnskab
- Budget ved generalforsamlingen

1. suppleant

Peter Moresco

petermoresco@gmail.com

60220016

- KB 50års jubilæum (udvalg)
- Ansvarlig for forbedring af anlæg og faciliteter
- Fondesøgning

2. suppleant

Katrine Viktor Andreassen

katrine_va@hotmail.com

40479552

- Kontaktperson seniorafdeling
- Fondesøgning
- Sekretær
- Kluboffice (tilmelding af hold, flytning af kampe, indmeldelse af nye spillere)
- SoMe assistent
- Forskønnelse af anlæg, herunder vande og passe blomster