Referat fra generalforsamling 2021

Tak for jeres deltagelse ved årets generalforsamling, der blev afholdt udendørs på klubbens terrasse torsdag 20. maj 2021.

Du finder dokumenterne fra generalforsamlingen her:

Referat
Årsberetning 2020
Regnskab
Budget

Den 29-04-2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 20.00 udendørs på klubbens terrasse afholdes årets generalforsamling.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer over 16 år, såvel aktive/passive som æresmedlemmer, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde.

For at være valgbar skal man være over 16 år og have været medlem af klubben i mindst 1 måned før generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance.

Se dagsorden her.

Den 12-03-2021

Generelforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel

Vi har fået en række henvendelser omkring vores generalforsamling, der plejer at afholdes i starten af februar. Generalforsamlingen skal også jf. vedtægterne afholdes i januar og februarmåned. Dog står vi pt. midt i en pandemi og er underlagt en række regler fra de danske myndigheder.

Bestyrelsen kan desværre ikke blot indkalde til virtuel generalforsamling, da dette ikke er godkendt og en del af vedtægterne. Vedtægtsændringer kan kun ske efter, det er vedtaget på en generalforsamling.

Det gælder dog, at der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Så ligeså snart, forsamlingsforbuddet hæves nok til, vi kan samles til en generelforsamling, så vil vi indkalde - min. 14 dage før!

Vi håber, det bliver snart!

Den 26-01-2021

Generalforsamlingen 2021 udskydes

Jf. KB's vedtægter, skal der hvert år i januar eller februar afholdes generalforsamling. 2021 har dog budt på uforudsete udfordringer, der gør, vi ikke kan afholdes generalforsamlingen som normalt.
Det er således, at da der ikke i vedtægterne er skrevet, vi må afholde generalforsamling online, så er vi nødt til at skubbe det til, det igen er tilladt med større forsamlinger end 5-10 personer 🙋🙋‍♀️
Så generalforsamling 2021 afholdes i stedet i marts eller april - eller når restriktionerne tillader det. Jf. vedtægterne indkaldes der med mindst 14 dages varsel 💚
Hvis du i mellemtiden har spørgsmål til bestyrelsen eller selv ønsker at stille op, så er du mere end velkommen til at kontakte os!

Referat af generalforsamling 2020

Du finder referatet her.

Dagsorden til generalforsamling 2020

Årets generalforsamling afholdes torsdag 6. februar kl. 20.00 i klubhuset i Kildemosens BK.

Du kan se dagsordenen her.

Den 21-01-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag d. 6. februar 2020 kl. 20.00

i klubhuset på Kildemosevej 22
 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer over 16 år, såvel aktive/passive som æresmedlemmer, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde.

For at være valgbar skal man være over 16 år og have været medlem af klubben i mindst 1 måned før generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance.

Referat af Generalforsamling 2019

Her finder du referatet fra Generalforsamlingen 2019.

Dagsorden 2019

Her finder du dagsordenen til generalforsamling torsdag 7. feb. kl. 20.00 i klubhuset i KB.

Den 10-01-2019

Generalforsamling 7. februar 2019 kl. 20.00

Forrige Næste