Den 26-01-2021

Generalforsamlingen 2021 udskydes

Jf. KB's vedtægter, skal der hvert år i januar eller februar afholdes generalforsamling. 2021 har dog budt på uforudsete udfordringer, der gør, vi ikke kan afholdes generalforsamlingen som normalt.
Det er således, at da der ikke i vedtægterne er skrevet, vi må afholde generalforsamling online, så er vi nødt til at skubbe det til, det igen er tilladt med større forsamlinger end 5-10 personer 🙋🙋‍♀️
Så generalforsamling 2021 afholdes i stedet i marts eller april - eller når restriktionerne tillader det. Jf. vedtægterne indkaldes der med mindst 14 dages varsel 💚
Hvis du i mellemtiden har spørgsmål til bestyrelsen eller selv ønsker at stille op, så er du mere end velkommen til at kontakte os!

Referat af generalforsamling 2020

Du finder referatet her.

Dagsorden til generalforsamling 2020

Årets generalforsamling afholdes torsdag 6. februar kl. 20.00 i klubhuset i Kildemosens BK.

Du kan se dagsordenen her.

Den 21-01-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

torsdag d. 6. februar 2020 kl. 20.00

i klubhuset på Kildemosevej 22
 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer over 16 år, såvel aktive/passive som æresmedlemmer, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde.

For at være valgbar skal man være over 16 år og have været medlem af klubben i mindst 1 måned før generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance.

Referat af Generalforsamling 2019

Her finder du referatet fra Generalforsamlingen 2019.

Dagsorden 2019

Her finder du dagsordenen til generalforsamling torsdag 7. feb. kl. 20.00 i klubhuset i KB.

Den 10-01-2019

Generalforsamling 7. februar 2019 kl. 20.00

Den 15-02-2018

Referat, generalforsamling 2018

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen i Kildemosens Boldklub 2018.

Den 06-02-2018

Dagsorden, generalforsamling 2018

Her kan du finde dagsordenen samt bilag 1 til årets generalforsamling, der afholdes torsdag 8. februar kl 20.00 i Kildemosens Boldklubs klubhus.

Vil du vide mere om generalforsamlingen, så læs vores vedtægter her på siden.

Begivenhed for generalforsamlingen kan findes på Facebook. Officiel indkaldelse er at finde her på hjemmesiden og fysisk udprintet i klubben.

Generalforsamling 2018

Hermed indkaldelse til generalforsamlingen 2018.

Forrige Næste