Den 03-03-2016

Referat, Generalforsamling 2016

Den 12-01-2016

GENERALFORSAMLING 2016

Torsdag
d. 4. feb. 2016

Kl. 20.00

I klubhuset på:
Kildemosevej 22, 5000 Odense C